© RO-ARMYCATERING S.A. ©  2012-2014 Pentru îndeplinirea obiectului de activitate, S.C. Ro-Armycatering S.A. achiziționează o gamă  foarte largă de produse și servicii (alimente, materiale de întreținere, rechizite și furnituri de birou,  echipament de lucru și protecție, servicii medicale și de spălătorie chimică etc.) prin proceduri de  achiziție concurențiale anunțate prin prezentul site și prin invitații de participare înainte de efectuarea  achiziției. Întrucât S.C. Ro-Armycatering S.A. organizează hrănirea efectivelor în limita valorii financiare a  normelor de hrană aprobate la nivelul Ministerului Apărării Naționale, produsele agroalimentare din  cadrul normelor vor fi achiziționate în limitele unor prețuri maxime de achiziție pe fiecare produs.  Prețurile maxime de achiziție la produsele agroalimentare vor putea fi cunoscute prin  achiziționarea documentației aferente fiecărei proceduri, de la S.C. Ro-Armycatering S.A., în urma  publicării anunțurilor de achiziție. Procedura de achiziție anunțată poate fi continuată prin negociere de preț, în vederea încadrării în  prețurile maxime de achiziție impuse de limita financiară a normelor de hrană, cu respectarea tuturor  condițiilor de calitate ale produselor.  Agenții economici aflați în evidența S.C. Ro-Armycatering S.A. ca posibili furnizori vor fi înștiințați  despre achiziție și prin invitație de participare, în funcție de obiectul achiziției.  În acest sens, pentru luarea în evidență, agenții economici pot depune oferte de preț pentru  produsele comercializate la adresa achizitii@roarmycatering.ro.  Achizitii