© RO-ARMYCATERING S.A. ©  2012-2014 Sediul social:  B-dul Timișoara, Nr. 5C,                         Sector 6 București.  Telefon: 021.318.50.08/110  Data înființării: 11.08.2011.  Data începerii activității: 01.09.2011.  Capital social: 550.000 lei.  Cifra de afaceri în anul 2011: 1.074.133 lei.  Cifra de afaceri în anul 2012: 30.549.739 lei.   Cifra de afaceri în anul 2013: 32.711.327 lei.                 RAPORTUL ADMINISTRATORILOR RAPORTUL AUDITORULUI 2016 BILANTUL CONTABIL 31.12.2016 RAPORTARE CONTABILA 30.06.2017       S.C. RO-ARMYCATERING S.A., filială a C.N.ROMTEHNICA S.A. este specializată în activități de hrănire,   se află în coordonarea Ministerului Apărării Naționale şi presteaza servicii de hrănire cu prioritate pentru personalul Armatei României.         În municipiul Bucureşti, prin Restaurantul propriu de catering, dispus în Strada Odoarei, nr.9, Sector 5 Bucureşti, S.C. RO-ARMYCATERING S.A. prestează servicii de hrănire, inclusiv în sistem catering, pentru toate   categoriile de consumatori “la liber”, în locaţia proprie sau la sediul consumatorilor.         Faptul că S.C. RO-ARMYCATERING S.A. prestează servicii de hrănire cu preponderenţă în cadrul   Ministerului Apărarii Naţionale trebuie să confere consumatorilor din afara acestui sistem un grad sporit de încredere şi siguranţă asupra calitaţii şi consistenţei produselor şi preparatelor servite, deoarece sistemul de hrănire din Armată este unul din cele mai bine structurate, fundamentate şi controlate sisteme de hrănire a colectivităţilor.         S.C. RO-ARMYCATERING S.A. aplică şi respectă condiţiile de igienă şi siguranţă alimentară ipuse de   legislaţia specifică în domeniu, deţinând în acest sens Certificatele ISO 22000:2005 - Sisteme de   management al siguranţei alimentului - Cerinţe pentru organizaţiile din cadrul lanţului alimentar, ISO 9001:2008  - Sistemul de Mangement al Calităţii si ISO 14000:2004 - Sistemul de Management de Mediu.           Pentru realizarea în condiţii cât mai bune a obiectului de activitate, în perioada 2013-2014, S.C. RO-ARMYCATERING S.A. a achiziţionat un număr de 14 autovehicule destinate transportului hranei şi   produselor alimentare. Toate autovehiculele sunt autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar.           S.C. RO-ARMYCATERING S.A. şi-a început activitatea practică la data de 01.10.2011 prin preluarea hrănirii a cca. 700 studenţi din Academia Tehnică Militară, a continuat prin preluarea hrănirii efectivelor din alte unităţi militare dispuse în zone diferite ale ţării, iar în prezent, cu un număr de angajaţi permanenţi de cca. 500 persoane, asigură servicii de hrănire de calitate, cu caracter permanent, pentru un număr de cca. 7500 persoane din sistemul militar şi cca. 500 persoane din afara acestiu sistem, “la liber” militând pentru continuitate şi predictibilitate.           Localităţile în care-şi desfaşoară activitatea sunt: Bucureşti, Otopeni, Buzău, Boboc, Breaza, Braşov, Predeal, Făgăraş, Sibiu, Cincu, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc, Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Craiova, Caracal,  Capu Midia şi Târgu Mureş.           Datorită profesionalismului personalului şi calităţii serviciilor prestate, S.C. RO-ARMYCATERING S.A. a  asigurat servicii complete de hrănire şi de catering cu ocazia unor evenimente interne şi cu participare internaţională organizate de unele instituţii publice. Cifra de afaceri în anul 2015: 40.751.752 lei. Cifra de afaceri în anul 2016: 50.803.366 lei.